Virtuální prohlídka

V následujících oknech jsou zobrazena sférická panoramata. Výběr prostředí můžete provést prostřednictvím pole umístěného v jeho pravém horním rohu (celé menu otevřete kliknutím na trojúhelníček). Jednotlivé ikonky v dolní části okna vám umožňují fotografie zvětšit na celou plochu monitoru, zastavit či obnovit rotaci snímku. Šipkami můžete volit libovolný směr prohlídky v rozsahu 360 x 180 stupňů stejně jako posouváním kurzoru v kterékoliv části obrazu při současně stisknutém levém tlačítku na myši.

Nejnovější panoramatická prohlídka - expozice 2017 (22 snímků)...
 

 Ukázka části expozic pro turistickou sezónu 2015... (9 fotografií)

 

Zámek a jeho okolí na jaře 2015... (6 fotografií)
 

Příprava zámku na sezónu 2015... (6 fotografií)


 Zámecké expozice a okolí zámku v sezóně 2014... (15 fotografií)

 

Foto Karel Knapp