Kastelán už nyní připravuje sezónu 2018...Krásné ukončení zámecké sezóny 2017 s Valašským vojvodou...

Ukončení sezóny 2017 s Vojvodou Pátek 8. prosince od 19 hodin patřil zámek v Linhartovech souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Jednalo se již o druhé vystoupení tohoto uměleckého tělesa ve výstavní galerii. 

Paní M. Kaletová, p. J. Hrubý, kastelán a p. M. Špalek, místostarosta...

A opět velmi úspěšné, jak se dá usuzovat ze stále opakovaného potlesku více než stovky spokojených diváků všech věkových kategorií. Jak říká kastelán zámku Jaroslav Hrubý: „Vystoupení bylo opravdu lahůdkou a je možné jej hodnotit ze všech vystoupení, jež jsme návštěvníkům zámku v průběhu sezóny 2017 nabídli, jako nejúspěšnější.“

Cimbálová muzika je cimbálová muzika...

Vše od úvodních slov pana místostarosty Martina Špalka, kastelána Jaroslava Hrubého a paní Miluše Kaletové, která vše moderovala, se neslo v duchu Vánoc. Po třech závěrečných, společně zazpívaných koledách, všichni povstali a soubor sklidil zasloužené neutuchající ovace.

Celý text včetně 18 fotografií, klikni ZDE...


Rekordní Vánoční jarmark...

Ladovská zima za okny, rekordní počet prodejců, kdy nejvzdálenější z nich přijel až z Podbořanska. A rekordní počet platících návštěvníků. Dorazilo jich pěšky, auty, zájezdovým autobusem nebo vlakem ze směru od Opavy nebo Olomouce, kdy musel být, podle nepotvrzených zpráv, posílen spoj z Krnova ve směru do Linhartov o jeden vagón, 2 394.
 


Svůj podíl na tom má i účast návštěvníků z Hynčic a Města Albrechtic, kteří mohli využít tří bezplatných autobusových spojů. Náklady za přepravu hradil MěÚ Město Albrechtice. Kastelán Jaroslav Hrubý přivítal první prodejce již v pátek odpoledne a v podvečer, když začali navážet zboží. To hlavní ale začalo ještě za tmy, v sobotu ráno.Cukráři, včelaři, keramici, košíkáři, výrobci nápojů všeho druhu, řezníci, výrobci broží a přívěsků, vánočních přání, svíček, řezbáři, švadleny, výrobci dřevěných hraček i hraček z textilu, výtvarníci, výrobci mýdel, jídlo a dobroty všeho druhu… Vyčerpávající seznam všech by byl ještě hodně dlouhý.

O rekordním počtu návštěvníků, kteří s úderem devátého hodiny začali vstupovat do zámku, svědčila i vzorně připravená a zcela zaplněná parkoviště kolem něj. Přestože tomu tak bylo, každý si mohl v klidu koupit to „své“. K dobré náladě přispěla i pěkná hudební vystoupení.

Jestliže ráno kastelán procházel zámeckým areálem s čepicí na hlavě, před obědem už tomu tak nebylo. Z neustálého pohybu po zámku a sledování, jestli je vše v pořádku ke spokojenosti návštěvníků i prodejců, mu začalo být zřejmě horko. Jeho snaha se neminula účinkem. Sobota 2. prosince 2017 se stala dnem další vydařené akce, kterou Jaroslav Hrubý s nepočetným týmem spolupracovníků připravil...

Celý text včetně více jak sto fotografií - klikni ZDE...


 

Těšíme se na Valašského vojvodu

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic vystupoval poprvé na zámku v Linhartovech v roce 2010. Přesvědčovacím metodám kastelána Jaroslava Hrubého málokdo odolá. 

Svatomartinské hody v Bohušově

Na jedenáctého listopadu připravili pořadatelé z Bohušova tradiční Svatomartinské hody. Za dobrotami všeho druhu do Bohušova vyrazili návštěvníci ze všech regionů na kolech, auty, ale také vláčkem, známou Osoblažkou. Na nádraží v Třemešné dorazil sám sv. Martin na bílém koni a nabízel svatomartinské víno.

Zveme vás na Vánoční jarmark

Jarmarky byly v historii akcemi, které se pořádaly na základě privilegií (výsad) udělených panovníky. Většinou se jednalo o jednorázové akce v trvání až jednoho týdne, například kolem Velikonoc. Trhů se zúčastnili místní i z větší dálky přijíždějící obchodníci nabízející běžně nedostupné zboží.

Dětské hřiště v zámeckém parku

Zastupitelstvo města Město Albrechtice schválilo v polovině roku 2017 vybudování dětského hřiště v zámeckém parku především pro děti ve věku od jednoho roku až do čtrnácti let z místních částí obcí Opavice a Linhartovy. Ve zmíněné oblasti bydlí v současnosti 61 dětí. Hřiště ale bude sloužit rovněž malým návštěvníkům zámku a zpříjemní jim tak čekání mezi jednotlivými prohlídkami.

Vichřice řádila i v zámeckém parku

Babí léto. Krásně zbarvené listí volně poletující krajinou a zakrývající pomalu usychající trávníky. Podzim jak má být. Nikdo si moc nevšímal, že se odněkud blíží studená fronta, která s sebou podle televizních rosniček přinese extrémně silný vítr, jenž může způsobit velké škody a ohrozit i lidské životy. Tak se také v noci ze soboty na neděli a především v neděli 29. října 2017 stalo.

Keramik Jan Kutálek v Galerii Diamant

Nevlídný podzim může celé rodině zpříjemnit návštěva barevných plastik oblíbeného keramika Jana Kutálka, která se připravuje v Galerii Diamant (Praha 2, Spálená ulice 4) ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes ke stému výročí jeho narození.

Navštivte zámek i turistický okruh

Zatímco se brány zámku po poslední říjnové neděli uzavřou až do zahájení nové turistické sezóny, s výjimkou dvou předvánočních akcí, v roce 2018, Městský turistický okruh Město Albrechtice bude zájemcům o pohyb na zdravém vzduchu k dispozici bez ohledu na letopočet a roční období i nadále.

Virtuální prohlídka zámku 2017

Osobní návštěvu zámku v Linhartovech za doprovodu šikovných a vstřícných průvodců nemůže nic nahradit. Snad právě i proto vám nabízíme možnost seznámit se v předstihu, třeba z křesla v obývacím pokoji, s prostředím historického objektu ležícího na hranicích s Polskem. Na pravostranném břehu řeky Opavice v obci Linhartovy, v půli cesty mezi Městem Albrechticemi a Krnovem a usnadnit vám tak rozhodování, kam v době dovolené nebo o nejbližším víkendu na výlet.

Albrechtická dechovka 7. října na zámku

Přátelé a příznivci Dechové hudby Město Albrechtice měli v letošním roce zatím dvě velké příležitosti potěšit se uměním někdy i více jak dvacetičlenného souboru, včetně zpěváků a moderátorů.