Kastelán už nyní připravuje sezónu 2018...Krásné ukončení zámecké sezóny 2017 s Valašským vojvodou...

Ukončení sezóny 2017 s Vojvodou Pátek 8. prosince od 19 hodin patřil zámek v Linhartovech souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Jednalo se již o druhé vystoupení tohoto uměleckého tělesa ve výstavní galerii. 

Paní M. Kaletová, p. J. Hrubý, kastelán a p. M. Špalek, místostarosta...

A opět velmi úspěšné, jak se dá usuzovat ze stále opakovaného potlesku více než stovky spokojených diváků všech věkových kategorií. Jak říká kastelán zámku Jaroslav Hrubý: „Vystoupení bylo opravdu lahůdkou a je možné jej hodnotit ze všech vystoupení, jež jsme návštěvníkům zámku v průběhu sezóny 2017 nabídli, jako nejúspěšnější.“

Cimbálová muzika je cimbálová muzika...

Vše od úvodních slov pana místostarosty Martina Špalka, kastelána Jaroslava Hrubého a paní Miluše Kaletové, která vše moderovala, se neslo v duchu Vánoc. Po třech závěrečných, společně zazpívaných koledách, všichni povstali a soubor sklidil zasloužené neutuchající ovace.

Celý text včetně 18 fotografií, klikni ZDE...


Rekordní Vánoční jarmark...

Ladovská zima za okny, rekordní počet prodejců, kdy nejvzdálenější z nich přijel až z Podbořanska. A rekordní počet platících návštěvníků. Dorazilo jich pěšky, auty, zájezdovým autobusem nebo vlakem ze směru od Opavy nebo Olomouce, kdy musel být, podle nepotvrzených zpráv, posílen spoj z Krnova ve směru do Linhartov o jeden vagón, 2 394.
 


Svůj podíl na tom má i účast návštěvníků z Hynčic a Města Albrechtic, kteří mohli využít tří bezplatných autobusových spojů. Náklady za přepravu hradil MěÚ Město Albrechtice. Kastelán Jaroslav Hrubý přivítal první prodejce již v pátek odpoledne a v podvečer, když začali navážet zboží. To hlavní ale začalo ještě za tmy, v sobotu ráno.Cukráři, včelaři, keramici, košíkáři, výrobci nápojů všeho druhu, řezníci, výrobci broží a přívěsků, vánočních přání, svíček, řezbáři, švadleny, výrobci dřevěných hraček i hraček z textilu, výtvarníci, výrobci mýdel, jídlo a dobroty všeho druhu… Vyčerpávající seznam všech by byl ještě hodně dlouhý.

O rekordním počtu návštěvníků, kteří s úderem devátého hodiny začali vstupovat do zámku, svědčila i vzorně připravená a zcela zaplněná parkoviště kolem něj. Přestože tomu tak bylo, každý si mohl v klidu koupit to „své“. K dobré náladě přispěla i pěkná hudební vystoupení.

Jestliže ráno kastelán procházel zámeckým areálem s čepicí na hlavě, před obědem už tomu tak nebylo. Z neustálého pohybu po zámku a sledování, jestli je vše v pořádku ke spokojenosti návštěvníků i prodejců, mu začalo být zřejmě horko. Jeho snaha se neminula účinkem. Sobota 2. prosince 2017 se stala dnem další vydařené akce, kterou Jaroslav Hrubý s nepočetným týmem spolupracovníků připravil...

Celý text včetně více jak sto fotografií - klikni ZDE...