Kaple rodiny Keil von Eichenthurn

Stejně jako linhartovský zámek leží na Městském turistickém okruhu Město Albrechtice také hrobka rodiny Keil von Eichenthurn, někdy také označovaná jako kaple. Každá doba má své stavitele a ničitele. Budovatele a vandaly.

 

Dnes se všichni slušní lidé diví, co přimělo někoho zapálit v Gutech na Frýdecko-Místecku unikátní nejstarší dochovaný dřevěný kostel z 16. století a způsobit tak škodu v řádech několika desítek milionů korun, o historické hodnotě objektu nemluvě. Stejný údiv slušných lidí vyvolává jiný, ale stejně smutný osud pohřební kaple, postavené v letech 1907 až 1908, nacházející se na úpatí kopce Dubí v bývalé zámecké oboře nedaleko Města Albrechtic.

Video s komentářem v trvání 9:46

Do dnešních dnů neznámé lidské hyeny se při hledání údajného zlata a diamantů neštítili v sedmdesátých letech minulého století vypáčit rakve, vytáhnout z nich lidské ostatky ven a rozvěsit je po okolí. Co započali svým neomluvitelným a nepochopitelným chováním zloději, dokončil zub času, kdy se až do nedávna nikdo nezabýval stavem smuteční stavby, dnes již připomínající spíš zbořeniště bez střechy, oken, dveří, omítek, než mauzoleum. Pro kapli, která má naději být zapsaná do seznamu kulturních památek, se ale teď blýská na lepší časy. Lesy ČR, s.p. Lesní správa Město Albrechtice se rozhodly vrátit tomuto místu zapomenutou krásu, stavbu opravit a vytvořit zde upomínkové místo na památku bývalých občanů Města Albrechtic. Jedněch z nejvýznamnější podnikatelských rodin druhé poloviny 19. a začátků 20. století.

Video a text Karel Knapp