Kontakt

Jeżeli chcą Państwo zwiezić zamek poza czasem otwarcia (grupa minimalnie 20 osobowa), prosimy kontaktować nas:

Telefon

p. Jaroslav Hrubý: +420 554 652 241, +420 728 323 270

E-mail

hruby@zsma.cz