První akcí bude Velikonoční jarmark...Blíží se zahájení sezóny 2017...


Kdo zná kastelána Jaroslava Hrubého, je mu jasné, že už v prvních lednových dnech směřuje své aktivity především k 20. květnu 2017, kdy bude slavnostně zahájeno Linhartovské kulturní léto a tím i další turistická sezóna. A ani to mu nestačí. Už myslí na první letošní akci, kterou bude po mnoho let hojně navštěvovaný Velikonoční jarmark, stejně jako na řadu kulturních a společenských akcí, jež k linhartovskému zámku v novodobé historii patří.
 

Ilustrační foto z webu ateliéru Eschler


Kastelán se již brzy vydá na cesty po různých oblastech České republiky, aby absolvoval předběžně dohodnuté schůzky, například ve vzdálenějších Semilech, Praze, Napajedlech, ale i v blízkém regionu. Pokud vše dobře dopadne, mohou se návštěvníci zámku těšit na nové expozice z podnikových i soukromých sbírek. K vidění by mohly být kolekce autíček, nafukovacích hraček, nové expozice porcelánových výrobků (například přes tři stovky hrníčků, stovky keramických prasátek, asi 80 kusů lázeňských pítek), ale také nová miniexpozice vláčků z pozůstalosti pana Jiřího Glötzera, stavebnice Lega, šest stovek klíčů, dřevěné hračky a zejména ve spojitosti se srpnovou noční prohlídkou další pravěcí tvorové, které vytvoří děti ze soukromé výtvarné dílny Jaroslava Hrubého. 

Logo "Výtvarné seskupení KOLIBŘÍK"...


Velkým snem Jaroslava Hrubého je dosáhnout zapůjčení výtvarných prací Adolfa Borna. Se stejnou intenzitou přemýšlí, jak upravit expozici keramiky Jana Kutálka a především její doplnění o některé dosud nezveřejněné dokumenty, a to ve spolupráci s paní Danou Kutálkovou z Prahy. Jak známo, na rok 2017 připadá sté výročí narození tohoto vynikajícího umělce. Svůj prostor v hlavní výstavní síni dostanou i další výtvarníci.
 

Ilustrační fotografie z webu Christian Davies


Jedním z nich bude Chris Davies – fotograf z Velké Británie, jenž bude vystavovat společně s malířkou Lucií Holíkovou ze Zlína. Svými výtvory určitě zaujme i paní Taťána Marešová ze Vsetína a řada dalších umělců, mezi nimiž jsou rovněž polští výtvarníci. Pan Jiří Křiva představí své velkoplošné fotografie starého Krnova. Další fotografie v průběhu září až října předvede Veronika Drtilová a její přátelé. 
 

Ilustrace z webu výtvarnice Lucie Holíkové


A to ještě není zdaleka všechno, co chce Jaroslav Hrubý se svými spolupracovníky na zámku vystavit a ukázat. A nezmínili jsme ani všechny, kteří budou vystupovat při kulturních akcích. Linhartovský zámek je přístupný veřejnosti již hezkou řádku let a jak sám Jaroslav Hrubý říká, počet návštěvníků po loňské jedenácté sezóně, která byla zřejmě v novodobé historii zámku nejúspěšnější, již o hezkých pár tisíc překročil číslovku 100 000.
 

Ilustrační foto z webu "Dřevěné hračky"


Svůj podíl na tom snad mají i pravidelně aktualizované webové stránky zámku, jejichž návštěvnost se v průběhu posledních dvou let zvýšila o desítky procent. Propagují nejen zámecký život, ale i Městský turistický okruh Města Albrechtic a další atraktivity albrechtického regionu a jeho nejbližšího okolí.
 

Ilustrační foto z webu Fatry Napajedla


To vše ve prospěch rozvoje turistického ruchu v oblasti, která byla do konce devadesátých let negativně postižena mnohaletým a zcela nepochopitelným uzavřením hranic mezi Českou republikou a Polskem.
 

Text Karel Knapp, podklady kastelán Jaroslav Hrubý


Linhartovský zámek z vrtulníku...

Přání krásných Vánoc a PF 2017

Kastelán Jaroslav Hrubý a Přátelé linhartovského zámku přejí všem návštěvníkům a příznivcům zámeckého dění krásné Vánoce plné pohody a do nového roku štěstí a zdraví. Těší se na shledanou v roce 2017.

Zámeckou sezónu 2016 ukončil Valášek...

Jen těžko najít někoho na Zlatohorsku, kdo by neznal soubor Valášek. Spojení výborné cimbálové muziky Rochus a tančících dětí pod vedením paní Marie Kalendové, se kterými na zámku spojily síly také děti z hudební školy ve Zlatých Horách a herecké skupiny Ortéza. 

Vánoční jarmark 2016, 2 400 návštěvníků

Říká se, že lepší je jednou na vlastní oči vidět, než dvakrát slyšet. Vánoční jarmark na linhartovském zámku v sobotu 3. prosince navštívilo téměř 2 400 návštěvníků.

Adventní koncert - Rochus s tančícími dětmi

Ve Zlatých Horách existuje ostrov valašského folklóru. Je to spojení cimbálové muziky Rochus a tančících dětí. Soubor Valášek Zlaté Hory existuje již 18 let a přináší radost hlavně lidem ve Zlatých Horách.

Vánoce ve výtvarné dílně kastelána

Kastelán Jaroslav Hrubý vytváří ve výtvarné dílně s dětmi dárky s vánoční tématikou. Část z nich bude vystavena na zámku v době Vánočního jarmarku, část bude sloužit jako dárky pro rodiče.

Vrtulníkem nad zámkem

Sezóna 2016 skončí s výjimkou vánočního jarmarku (3. prosince) a vánočního koncertu (10. prosince) s posledním říjnovým dnem (otevírací doba ZDE). Už dnes je jisté, že bude překonán počet návštěvníků, dosažený v sezóně 2015. Svůj podíl na tom má skutečnost, že kastelán vyhověl velkému zájmu turistů nejen proto, že opět nabídl možnost mimořádných prohlídek zámku i v podvečerních hodinách každé úterý, středu a čtvrtek vždy od 18 hodin - využilo ji téměř 1 800 návštěvníků.

Vánoční jarmark - 3. prosince 2016

Kdo by neznal písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí...“. Zejména děti se na Vánoce těší. Ať ještě věří na Ježíška, nebo ne. Vánoce, především pro maminky a babičky, však nejsou jen svátky klidu, setkávání s blízkými, se všemi, které máme rádi.

Děkujeme paní Ludmile Zatloukalové

Svět je malý, a tak se není co divit, že několik lidí z Města Albrechtic má mnoho společného s hanáckým městem Prostějovem. K těm, se kterými je to právě naopak, se přiřadila dvaadevadesátiletá paní Ludmila Zatloukalová. Ta se na doporučení dcery, paní JUDr. Jitky Kovářové, rozhodla věnovat linhartovskému zámku obraz regionálního prostějovského malíře a kreslíře Jiřího Vondráška (narodil se 4. 2. 1922 v Ražicích u Písku a zemřel v Prostějově v roce 2011). Krajinář Jiří Vondrášek (shodou okolností má přízeň v Městě Albrechticích) na prostějovské výtvarné scéně působil v druhé polovině minulého století.

Nejdřív jarmark, na závěr Vánoční koncert

Sezóna prohlídek zámku pro sezónu 2016 skončila v neděli 31. října. A jak řekl sám kastelán Jaroslav Hrubý, patřila z těch dosavadních jedenácti k těm nejúspěšnějším. A nebylo to náhodou. Návštěvnost zámku vzrostla i proto, že se po prvních zkušenostech z loňské sezóny opět osvědčily večerní letní prázdninové prohlídky mimo hlavní otevírací dobu.